Сервиз парно   Изграждане парно  Ремонт  В и К

Сервиз парно

Сервиз на парно или парни инсталации е услуга предлагана от Парамакс Интернешенъл.

Нашите специалиси имат дългогодишен опит и предлагаме абонаментнно обслужване на ниски цени.

Когато сте наши абонати можете да разчитате на компетентна поддръжка 24 часа  7 дни в седмицата.

Сервиз парно

Изграждане парно

Изграждане на парно или парни инсталации е услуга предлагана от Парамакс Интернешенъл.

Нашите специалиси имат дългогодишен опит и предлагаме цяластно изгражнне на парно на ниски цени.

Когато сте наши абонати можете да разчитате на компетентна поддръжка 24 часа  7 дни в седмицата.

Изграждане парно

Ремонт В и К

Ремонт на В и К водопровод и канализация е услуга предлагана от Парамакс Интернешенъл.

Нашите специалиси имат дългогодишен опит и предлагаме ремонт  на ниски цени.

Когато сте наши абонати можете да разчитате на компетентна поддръжка 24 часа  7 дни в седмицата.

ремонт В и К