заместващ газов котел при повреда

В случай, че  отсраняването на повредата поради своята специфичност изисква период по дълъг от 3 работни дни. Ние предлагаме на нашите абонати оборотен газов котел или проточен бойлер, до отстраняване на повредата.

Услугата оборотен газов котел е валидна само за АБОНАТИ на парамакс интернеишънъл еоод.

Услугата е безплатна и без начисляване на такси за ползване.